хостинг joomla 2.5
туры в Египет
Telekomunikaciona oprema
xsme seal serbia sertifikat xsme seal serbia sertifikat
25 godina sa vama

GLAVE KABLOVSKE za spoljnu montažu sa regletama sa konektorskim elementima tip SM LSA PLUS

Izrada Glava kablovskih za spoljnu montažu izvršena je u svemu prema važećim tehničkim uslovima ZJPTT za kablovske glave sa konektorskim priključcima za spoljnu montažu bez osigurača br.021-74/1-87, 25.6.1987. god., i Tehničkim uslovima ZJPTT za kablovske glave za punjene kablove br. 02-11666/1-80 од 16.10.1980.god.

Glave kablovske za spoljnu montažu se upotrebljavaju za spoljašnje izvode max. kapaciteta do 30x2, za telefonske kablove sa plastičnom izolacijom žila

Ekipirane su sa rastavnim regletama tipa LSA PLUS sa konektorskim elementima(IDC) u odgovarajućem broju u zavisnosti od kapaciteta glave kablovske.

 KG

 

Osnovni tipovi bez osiguranja SM LSA 10x2, SM LSA 20x2, SM LSA 30x2

 

Tip glave kablovske sa osiguranjem je moguće izvesti na dva načina:

 

-Prenaponsko grupno osiguranje(10 parica):magacin(“šaržer”)+gasni odvodnici tropolni sa termičkim kratkospojnikom FS 230V/10KA

-Kompleksno osiguranje(1 parica):gasni odvodnici tropolni sa termičkim kratkospojnikom FS 230V/10KA +prekostrujno osiguranje(prekostrujni PTC termistori radne struje≤145 mA )

 

Konstrukciju glave kablovske čine: kućište i zvono.

  • Kućište i zvono su proizvedeni brizganjem u alatu od polikarbonata(Makrolon 6267) izrazitih mehaničkih i električnih osobina:

-mehanička čvrstina

-otpornost na UV zračenje

-samogasivost klase V-0 po metodi UL94

-temperaturna stabilnost -30 do +70 Cº

  • Na kućištu glave kablovske su izvedeni:

-otvori za uvod kablova sa dihtunzima,

-montirana je metalna unutrašnja konzola za prihvat opreme

-mesto za montažu nosača glave kablovske za uporišta,

-priključci za uzemljenje

-i nosači vezica za fiksiranje sekundarnih kabla

  • Kućište glave se montira na zvono bez dodatnog alata(odvrtke) i omogućuje jednostavniji i lakši rad montera na visini.

 

KG 2

 

  • Uvod primarnog kabla glave kablovske izveden je kroz PG 21 uvodnik za “visokim zupcima” koji omogućuje dodatno pričvršćenje kabla u rasponima od  10-18mm. 
  • Uvod sekundarnih kablova glave kablovske je izvedena kroz  9 gumenih konusnih dintunga tvrdoće 50-55Sha.Kabl se uvodi kroz dihtunge odsecanjem vrha u razmeri nešto manjoj od prečnika kabla.
  • Metalna unutrašnja konzola je izvedena od čeličnog dekapiranog lima dovoljne veličine za komotan rad  i smeštaj primarnog i sekundarnih kablova.Udaljenost regleta od uvodnih dihtunga je 50mm.
  • Svi metalni delovi kablovske glave su uzemljeni i izvedeni za priključak zemljovonog užeta od 10mm2.Ekran primarnog kabla se uzemljuje pomoću kabla za premošćenje ekrana plašta kabla sa “krokodilkom”.
  • Nosač kablovske glave je izveden čeličnog dekapiranog lima ≠3mm i omogućuje prihvat glave na betonskim i drvenim uporištima.

-Betonski stub (preko dva vijka M12 na rastojanju od 100mm)

-Drveni stub

-Metalni krst na betonskom uporištu

-Uporište na zidu

  • Glava kablovska poseduje zaštitu od atmosferskih uticaja po indeksu zaštite IP-54
  • Provetravanje(ventilacija) glave kablovske je omogućena otvaranjem slobodnih konusnih dihtunga.