хостинг joomla 2.5
туры в Египет
Betonska TT galanterija
xsme seal serbia sertifikat xsme seal serbia sertifikat
25 godina sa vama

Betonski stubići za obeležavanje trase

Izrađeni u svemu prema T.U.za stubiće za obeležavanje trase- PTT Vesnik br.24/68

i Izmene i dopune T.U.za stubiće za obeležavanje trase kabla – br.021-8095/8 od 18.10.1984.g.

Koriste se u pristupnoj mreži kao reperi za kotiranje karakterističnih tačaka duž trase kabla kao što su nastavci, promene pravca, prelazi , pojačavači i sl.

 

1.Betonski stubić tip-T 200x200/150x150/600

2.Betonski stubić tip-OK 120x120/1200

 

3.Betonski stubić tip-OK 120x120/1400