GLAVE KABLOVSKE za spoljnu montažu sa regletama sa konektorskim elementima tip SM LSA PLUS

Izrada Glava kablovskih za spoljnu montažu izvršena je u svemu prema važećim tehničkim uslovima ZJPTT za kablovske glave sa konektorskim priključcima za spoljnu montažu bez osigurača br.021-74/1-87, 25.6.1987. god., i Tehničkim uslovima ZJPTT za kablovske glave za punjene kablove br. 02-11666/1-80 од 16.10.1980.god.

Glave kablovske za spoljnu montažu se upotrebljavaju za spoljašnje izvode max. kapaciteta do 30x2, za telefonske kablove sa plastičnom izolacijom žila

Ekipirane su sa rastavnim regletama tipa LSA PLUS sa konektorskim elementima(IDC) u odgovarajućem broju u zavisnosti od kapaciteta glave kablovske.

 KG

 

Osnovni tipovi bez osiguranja SM LSA 10x2, SM LSA 20x2, SM LSA 30x2

 

Tip glave kablovske sa osiguranjem je moguće izvesti na dva načina:

 

-Prenaponsko grupno osiguranje(10 parica):magacin(“šaržer”)+gasni odvodnici tropolni sa termičkim kratkospojnikom FS 230V/10KA

-Kompleksno osiguranje(1 parica):gasni odvodnici tropolni sa termičkim kratkospojnikom FS 230V/10KA +prekostrujno osiguranje(prekostrujni PTC termistori radne struje≤145 mA )

 

Konstrukciju glave kablovske čine: kućište i zvono.

-mehanička čvrstina

-otpornost na UV zračenje

-samogasivost klase V-0 po metodi UL94

-temperaturna stabilnost -30 do +70 Cº

-otvori za uvod kablova sa dihtunzima,

-montirana je metalna unutrašnja konzola za prihvat opreme

-mesto za montažu nosača glave kablovske za uporišta,

-priključci za uzemljenje

-i nosači vezica za fiksiranje sekundarnih kabla

 

KG 2

 

-Betonski stub (preko dva vijka M12 na rastojanju od 100mm)

-Drveni stub

-Metalni krst na betonskom uporištu

-Uporište na zidu