хостинг joomla 2.5
туры в Египет
Račvaste
xsme seal serbia sertifikat xsme seal serbia sertifikat
25 godina sa vama

Olovna račvasta spojnica-TORS model /2


Spojnica

Prečnik provodnika

0.4 0.6 0.8 0.9
TORS-15/2 20X4 15X4 7X4 5X4
TORS-25/2 60X4 40X4 30X4 19X4
TORS-35/2 175X4 100X4 60X4 40X4
TORS-50/2 350X4 225X4 150X4 85X4

Sa dva ili tri kraka služi za nastavljanje i račvanje telefonskih kablova sa olovnim ili aluminijumskim omotačem. Spojnica je izrađena od čistog nelegiranog olova (čistoća 99.95 %). Sastoji se iz gornjeg i donjeg dela, a sve ivice su kalaisane u širini od 10-40 mm.