хостинг joomla 2.5
туры в Египет
PATCH PANELI
xsme seal serbia sertifikat xsme seal serbia sertifikat
25 godina sa vama

PATCH PANELI

 

 

 

PATCH PANELI

 

 

 

Ovi paneli su namenjeni za montažu u 19“ ormanu ili ETSI kabinetima i koriste se u telekomunikacionim mrežama za terminaciju(završavanje) i nastavljanje optičkih kablova.Svi paneli su predviđeni za montažu u stanicama prenosa(Rek ormani) ili u prostorijama korisnika (in-door).

 

 

 

  • Patch paneli su predviđeni za montažu na šinama i imaju zato predviđene nosače(19” i ETSI standard).Svaki nosač ima dva položaja dublji i plići u zavisnosti od potreba.

  • Klizni paneli – deo panela sa konektorima i kasetom za splajs se može izvući napred kako bi se omogućio nesmetan rad i pristup delu za manipulaciju (deo sa splajs kasetama i pigtailovima).

  • Dubina patch panela je 230mm, i omogućuje nesmetano uvođenje kabla, kako ne bi došlo do savijanja istog i degradacije vlakana, a ujedno i minimalni prostor u Rek ormanima.

  • Visina panela je 1U

 

 

 

  • Patch paneli omoguću uvođenje maksimalno 4 kabla, od kojih dva mogu da se uvuku pod uglom od 45°.

  • Uvođenje kablova je sa zadnje strane, kroz gumene uvodne dihtunge,

  • Pri uvođenju kablova postoji držač rasteretnog elementa.

  • Paneli su ekipirani sa odgovarajućim brojem splajs kaseta i pigtailova. Paneli za terminiranje ili završavanje mogu biti kapaciteta 12 ili 24 optičkih konektora.

 

 

  • U zavisnosti od potreba korisnika panali mogu biti ekipirani sa odgovarajucim adapterima(SC, APC, PC, FC, E2000 ) simplex ili duplex, singlmodni ili multimodni.

  • Patch paneli imaju odgovarajući broj splajs kaseta za smeštaj 12 splajseva (termoskupljajućih spojeva) na optičkim vlaknima sa predviđenim prostorom za odlaganje rezerve optičkih vlakna