хостинг joomla 2.5
туры в Египет
Za spoljašnju montažu
xsme seal serbia sertifikat xsme seal serbia sertifikat
25 godina sa vama

Mikro cevi za spoljašnju montažu

PE cevi malog preseka za spoljšnju montažu su namenjene za direktno polaganje u zemlju u koje se uduvava ili uvlači mikro optički kabl u mesnoj i međumesnoj mreži. Služe za izgradnju zasebne mikrocevne telekomunikacione kanalizacije u svrsi bolje organizacije i zaštite optičkih mikrokablova.

Izrada PE cevi malog prečnika za direktno polaganje u zemlju izvršena je u svemu prema važećim Tehničkim uslovima za polietilenske cevi malog prečnika za kablovsku kanalizaciju (PTT Vesnik br. 25/87).

Primena polietilenskih cevčica zauzima sve značajnije mesto u telekomunikacijama zahvaljujući  brojnim prednostima u odnosu na druge materijale:

- Mala specifična masa – lako transportovanje i montaža

- Dobra savitljivost – dobro prilagođavanje terenu

- Velika otpornost na koroziju – odlična otpornost na agresivne medije i agresivna zemljišta

- Velika hemijska otpornost

- Temperatura primene do +60°C, dok u kraćim vremenskim intervalima temperature primene mogu dostizati i do +80°C

- Otpornost na niske temperature

- Fitinzi se proizvode od istog materijala kao i same cevi, što omogućava posebno siguran i efikasan spoj

- Visok kvalitet koji garantuje dugotrajnu upotrebu sa rokom od 50 godina eksploatacije

Mikrocevčice za direktno polaganje u zemlju se izrađuju od polietilena visoke gustine HDPE

Mikrocevčica je bešavna, jednoslojna cev, pravilnog cilindričnog oblika,  bez oštećenja, pukotina i primesa stranih tela.

Da bi se minimizovalo trenje koje se javlja prilikom uduvavanja / uvlačenja mikrokabla u cevčicu, na unutršnjoj površini cevčice se nalazi optimalan broj podužnih žljebova.

U tabeli su dati tipovi mikročevčica za direktno polaganje u zemlju koje su u proizvodnom programu sa karakterističnim dimenzijama.

Mere i dozvoljena odstupanja zadovoljavaju JUS.G.C6.601.

Mikrocevčica A/B

A-Spoljni prečnik (mm)

C-Debljina zida (mm)

D-Broj zubaca

Boja

Cev PEHD Fi 20/16

20 ±0,1

2,0 ±0,1

75

Po zahtevu

Cev PEHD Fi 16/12

16 ±0,1

2,0 ±0,1

75

Po zahtevu

Cev PEHD Fi 12/8

12 ±0,1

2,0 ±0,1

55

Po zahtevu

Cev PEHD Fi 10/6

10 ±0,1

2,0 ±0,1

40

Po zahtevu

Nastavljanje mikrocevi se vrši spojnicama odgovarajućeg prečnika.Spojnice su konstrukciono izvedene po principu "brzih spojki".