хостинг joomla 2.5
туры в Египет
Detektabilne trake TD-3
xsme seal serbia sertifikat xsme seal serbia sertifikat
25 godina sa vama

Detektabilne TD-3 trake sa provodnicima

Detektabilne trake TD-3 su izrađene prema tehničkim uslovima ZJPTT,

PTT Vesnik br. 14/1 i za njih je izdat atest br.021-8738/01.

Detektabilna traka služi za obeležavanje i detekciju svih nemetalnih podzemnih instalacija.To je dvoslojna traka gde se između laminiranih traka nalaze sinusoidno postavljeni provodnici od nerđajućeg čelika ili bakra. Provodnici mogu biti neizolovani ili izolovani slojem HDPE.

Osnovne karakteristike:

 1. Izduženje Pe trake min 400 %
 2. Odnos dužine sinusoidnog postavljenih provodnika i dužine trake 1.25:1
 3. Izduženje SS Fe provodnika Ø0.5 mm (40 % + 25%(sinusoida))-ukupno 65 %
 4. Izduženje Cu provodnika Ø0.6 mm (25 % + 25%(sinusoida))-ukupno 50 %
 5. Čvrstoća Cu provodnika 285 N/mm2
 6. Zatezna čvrstoća trake  25-30 N/mm2
 7. Čvrstoća slepljivanja slojeva 2.5-3 N/10 mm
 8. Postojanost na temperaturu  -25 do +70 ºC
 9. Postojanost prema vodi i hemikalijama u zemlji

Osnovne prednosti u odnosu na druge tipove detektabilnih traka:

 1. Lako lociranje nemetalnih instalacija.
 2. U eksploataciji omogućava uzdužno istezanje 65 % (sinusoidno postavljeni provodnici) za razliku od nekih metaliziranih traka čije je istezanje znatno manje.
 3. Laka detekcija mesta prekida(korišćenjem elektronskih instrumenata-tragač kablova).
 4. Može se koristiti i za komunikaciju između udaljenih ekipa bilo u toku montaže bilo u toku održavanja.

Standardni tipovi traka

ELPOS TD-3 trake sa 2 SS Fe(Prohrom) Ø0.5 provodnika

Tip trake

Ukupna debljina slojeva

Ukupna debljina provodnika

Ukupna debljina trake

Širina

Dužina

ELPOS TD-3 PE/PP+2Fe

0.158 mm

0.5 mm

0.658 mm

60;80;100 i 120 mm

250; 500 m

ELPOS TD-3 PE/PE+2Fe

0.235 mm

0.5 mm

0.735 mm

60;80;100 i 120 mm

250; 500 m

ELPOS TD-3 trake sa 2 Cu Ø0.6 provodnika

Tip trake

Ukupna debljina slojeva

Ukupna debljina provodnika sa izolacijom

Ukupna debljina trake

Širina

Dužina

ELPOS TD-3 PE/PP+2Cu

0.158 mm

0.8 mm

0.958 mm

60;80;100 i 120 mm

250; 500 m

ELPOS TD-3 PE/PE+2Cu

0.235 mm

0.8 mm

1.035 mm

60;80;100 i 120 mm

250; 500 m

ELPOS TD-3 trake sa 2 Cu Ø0.5 provodnika

Tip trake

Ukupna debljina slojeva

Ukupna debljina provodnika sa izolacijom

Ukupna debljina trake

Širina

Dužina

ELPOS TD-3 PE/PP+2Cu

0.158 mm

0.7 mm

0.858 mm

60;80;100 i 120 mm

250; 500 m

ELPOS TD-3 PE/PE+2Cu

0.235 mm

0.7 mm

0.935 mm

60;80;100 i 120 mm

250; 500 m

ELPOS TD-3 trake sa 1 Cu Ø0.6 provodnika i 1 SS Fe(Prohrom)  Ø0.5 provodnika

Tip trake

Ukupna debljina slojeva

Ukupna debljina provodnika sa izolacijom

Ukupna debljina trake

Širina

Dužina

ELPOS TD-3 PE/PP+2Cu

0.158 mm

0.8 mm

0.958 mm

60;80;100 i 120 mm

250; 500 m

ELPOS TD-3 PE/PE+2Cu

0.235 mm

0.8 mm

1.035 mm

60;80;100 i 120 mm

250; 500 m