хостинг joomla 2.5
туры в Египет
Za u zid
xsme seal serbia sertifikat xsme seal serbia sertifikat
25 godina sa vama

Limeni izvodni telefonski orman tip ITO u zid

Izvodni telefonski ormani ITO-1, ITO-2, ITO-3 i ITO-4 se postavljaju na mestu koncentracije kućne telefonske instalacije, u zid.Služi za smeštaj prbora za završavanje primarnih izvodnih kablova i za završavanje vodova kućne instalacije.Pod priborom se podrazumeva sve vrste regleta, kablovske glave za unutrašnju montažu kao i osigurački slogovi.

Izrada ITO ormana izvršena je u svemu prema važećim tehničkim uslovima za izvodne telefonske ormane(“PTT Vesnik” br.2/71).Orman je izrađen od dekapiranog čeličnog lima.Boja ormana je RAL 7032.Bravica ormana je metalna i poseduje univerzalni ključ koji ostaje blokiran u bravi nakon njenog otvaranja.Orman poseduje zaštitu po indeksu IP-54 od prskajućih voda i prašine pa se može koristiti i za spoljašnju montažu

Dimenzije (mm)

ITO 1

ITO 2

ITO 3

ITO 4

A

590

590

590

590

B

250

360

630

830

C

125

125

125

125