хостинг joomla 2.5
туры в Египет
Orman tip RO
xsme seal serbia sertifikat xsme seal serbia sertifikat
25 godina sa vama

Razvodni telefonski orman tip RO u zid

Razvodni telefonski ormani RO-1, RO-2, RO-4, RO-6, RO-8 i RO-12 se postavljaju na mestu koncentracije kućne telefonske instalacije, u zid. Služi za smeštaj pribora za završavanje, račvanje i ranžiranje instalacionih kablova.Pod priborom se podrazumeva sve vrste regleta i višeparični konektori.

Izrada RO ormana izvršena je u svemu prema važećim tehničkim uslovima za razvodne telefonske ormane(“PTT Vesnik” br.16/79).rman je izrađen od dekapiranog čeličnog lima.Boja ormana je RAL 7032.Bravica ormana je metalna i poseduje univerzalni ključ koji ostaje blokiran u bravi nakon njenog otvaranja.

Dimenzije (mm)

RO 1

RO 2

RO 4

RO 6

RO 8

RO 12

a/A

240/ 200

370/ 330

370/ 330

370/ 330

370/ 330

475/ 435

b/B

190/ 150

190/  150

260/ 220

340/ 300

440/ 400

440/ 400

C

80

80

80

80

80

80