хостинг joomla 2.5
туры в Египет
Čarape za provla. kabla
xsme seal serbia sertifikat xsme seal serbia sertifikat
25 godina sa vama

Čarape za provlačenje kablova

Čarape za provlačenje kabla izrađujemo u više veličina i tipova:

Veličine:

1.Čarapa za provlačenje kabla -mala

-za spoljne prečnike kabla do Fi 40mm

2.Čarapa za provlačenje kabla -srednja

-za spoljne prečnike kabla od Fi 50-Fi 80mm

3.Čarapa za provlačenje kabla -velika

-za spoljne prečnike kabla od Fi 90-Fi 120mm

Tipovi :

1.Prolazna čarapa sa dve omče(„srce limeno“)

2.Krajnja čarapa sa jednom omčom(„srce limeno“)