хостинг joomla 2.5
туры в Египет
Montažna betonskih okana
xsme seal serbia sertifikat xsme seal serbia sertifikat
25 godina sa vama

Montažna betonska TT okna

TIP OKNA

DIMENZIJE OKNA (cm)

DUŽINA

ŠIRINA

DUBINA

PROJ POKLOPACA

ŠIRINA POKLOPACA

PO-1

60

60

100

1

60x60

PO-2

120

60

100

2

60x60

DO-1

100

80

100

2

80x50

DO-2

150

80

100

3

80x50

DO-3

200

80

100

4

80x50

PO-privodno okno     DO-distributivno okno

Izrađeni su u svemu prema T.U.  za privodna okna kablovske kanalizacije PTT Vesnik br. 10/83. i Uputstvo za projektovanje i izgradnju privodne i distributivne tt kanalizacije Telekom Srbija br. 12327 od 18.04.2005.g.

Koriste se u pristupnoj mreži za lakšu izgradnju nove pristupne i transportne mreže, jednostavno proširenje postojeće pristupne i transportne mreže, bržu i lakšu zamenu postojećih tt kablova, popravku kablova u slučaju smetnji a da se pritom ne oštećuje površina ulice, ne ometa saobraćaj i ne vrši iskop.

1.Privodno okno tip PO-1 unutr.dimenzije 600x600x1000  Beton MB-350

2.Privodno okno tip PO-2 unutr.dimenzije 600x1200x1000  Beton MB-350

3.Distributivno okno tip DO-1 unutr.dimenzije 800x1000x1000  Beton MB-350

4.Distributivno okno tip DO-2 unutr.dimenzije 800x1500x1000  Beton MB-350

5.Distributivno okno tip DO-3 unutr.dimenzije 800x2000x1000  Beton MB-350